วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ คือ เริ่มต้นเปลี่ยนที่ตัวเรา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น